ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) III – THE THIRD GALUT

Kunstmanifestatie ‘On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ 

Gast wordt Gastheer

Kunstmanifestatie in Amsterdam door stichting Metropool Internationale Kunstprojecten

Laatste nieuws!!!  

http://rozenbergquarterly.com/category/meritis_makom/

English......

Joseph Sassoon Semah deelt zijn verloren gegane culturele erfenis door middel van beeldende kunst, performances, debatten en lezingen.

 

De manifestatie vindt plaats op 36 verschillende locaties in Amsterdam, van 7 september 2019 tot en met 19 januari 2020.

 

Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten

Curator: Linda Bouws

 

‘On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’  is een poëtische en kritische zoektocht van kunstenaar Joseph Sassoon Semah naar de steden Amsterdam, Bagdad en Jerusalem. Deze steden waren van oudsher gastvrije en tolerante toevluchtsoorden. Zijn ze dat vandaag nog? Wat is de plek voor ‘De Gast’, degene die in een vreemde context leeft en werkt en zijn omgeving toetst op het moment dat hij zijn specifieke positie als ’Gast’ in ballingschap zonder enig voorbehoud toont en zijn plaats opeist? De Gast wordt Gastheer. Deze bijzondere kunstmanifestatie gaat over twee onlosmakelijke grootheden: de dynamiek van de derde ballingschap en de evolutie van Gast naar Gastheer.

 

Joseph Sassoon Semah ontwerpt voor de manifestatie 36 architecturale modellen op schaalgrootte van huizen, culturele instituties, synagogen, joodse begraafplaatsen in Bagdad van voor 1948, die refereren aan de rijke geschiedenis van zijn verloren gegane joodse Babylonische cultuur, en een nieuwe serie tekeningen. Hij vraagt het publiek opnieuw te kijken naar zijn eigen kunst, cultuur, tradities en identiteit.

 

Op alle locaties verschijnt zijn kunst en worden met de partners activiteiten georganiseerd (artistieke interventies, performances, lezingen, en debatten). Daarnaast bouwen wij een huis in Amsterdam (Hermitage Amsterdam), in Bagdad (voor de synagoge Meir Tweig) en in Jeruzalem (Jerusalem Biënnale): MaKOM in MaKOM.

 

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’ is mede tot stand gekomen met steun van AFK, BPD Cultuurfonds, Lumen Travo Gallery, Mondriaan Fonds en RedstoneNatuursteen & Projecten.

 

Over de kunstenaar Joseph Sassoon Semah

 

Joseph Sassoon Semah is geboren in Bagdad (Irak, 1948) als één van de laatsten van de Babylonische joodse familielijn, de kleinzoon van Hacham (chief-rabbi) Sassoon Kadoori (1885-1971). Kadoori was de president van de Babylonische gemeenschap en predikte vrede tussen het jodendom, de islam en christendom. Bagdad was een van de meest diverse plaatsen ter wereld. Vanaf 1948, het jaar van de onafhankelijkheid van Israël, hebben de Iraakse joden het echter zwaar. Tussen 1950-1952 werden 120.000 -130.000 van de joodse gemeenschap van Irak naar Israël getransporteerd. De ontheemde Bagdadi-joden werden gedwongen hun cultuur en bezit in het Midden-Oosten te verlaten. Samen met zijn ouders werd Joseph Sassoon Semah in 1950 'verplaatst' naar de staat Israël. Zijn grootvader Hachem Sassoon Kadoori weigerde Irak te verlaten en bleef tot zijn dood in Bagdad.

 

Als Babylonische jood die is geëmigreerd naar het Westen (Amsterdam) is hij onderdeel van GaLUT (Exile), een eindeloze cyclus van diaspora en terugkeer. Je blijft altijd verlangen naar je geboorteland en zoekt een manier om je te verhouden tot je culturele erfenis en tradities. In Irak zelf is geen enkele herinnering meer aan de eens zo machtige joodse Babylonische gemeenschap. De Babylonische cultuur is driemaal vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in Europa speelt ze nauwelijks nog een rol. Alhoewel er geen joden meer leven in Irak en de Babylonische cultuur lang is ondergeschoven in Irak, Israël en in Europa, kan hun cultuur niet langer worden genegeerd. Een terugkeer naar de cultuur en identiteit die ze in Irak, Israël en Europa hebben verloren.

Joseph Sassoon Semah spreekt van ‘architectuur in ballingschap’.

 

In On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam onderzoekt Joseph Sassoon Semah hoe verloren gegane culturele erfenis weer betekenis kan krijgen. Hij vertaalt zijn verloren gegane, rijke joodse Babylonische culturele erfgoed in beeldende kunst en performances. Terwijl hij dat doet revalueert en herdefinieert hij dit erfgoed samen met anderen. Zijn gasten.

                                               --------------------  

Art Manifestation ‘On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam’                                                                                                                                                                                                                                                                                    The Guest becomes Host

 

Metropool International Art Projects

Curator: Linda Bouws

 

Joseph Sassoon Semah shares his lost rich Jewish Babylonian cultural heritage through art, performances and debates. He asks the public to review their own art, culture, traditions and identity.

The manifestation takes place mainly in 36 different public locations in Amsterdam, from September 7th-January 19th 2020.

 

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is an aesthetic and poetic research into the cities Baghdad, Jerusalem and Amsterdam, which has been conceived by artist Joseph Sassoon Semah and curated by Linda Bouws (Metropool International Art Projects). All these cities are said to have been tolerant at some time in their history, but how does that relate to ‘otherness’ and what does it mean today? The project focuses on two lines of thought. The first is what Semah called ‘The Third GaLUT’, the third Exile, a metaphor for disconnectedness.

The second is ‘The Guest’, he who is allowed to live and work in a foreign context tests his surroundings the very moment he articulates his particular position in exile without any reservations. The Guest becomes Host. By this process Semah investigates one of the greatest achievements of human civilisation: hospitality. Joseph Sassoon Semah translates his cultural and visual heritage and its subtext into contemporary art. While doing so he reassesses and redefines lost heritages.

The project will translate the cultural heritage of Baghdad, Jerusalem, and Amsterdam, with the help of the different ‘Guests’, into a meaningful experience for a broad audience.

 

In On Friendship/(Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam, Joseph Sassoon Semah shares his lost rich Jewish Babylonian cultural heritage and asks the public to review their own art, culture, traditions and identity. This will take place mainly in 36 public locations in Amsterdam.

 

There will be new pieces of art, performances, debates, lectures, round-table discussions, video-interviews, a publication in English, articles on diverse platforms, a research - and a video-report. Simultaneously in Amsterdam, Baghdad and Jerusalem a small house will be built: MaKOM in MaKOM. The project will translate the cultural heritage of Baghdad, Jerusalem and Amsterdam, with the help of different ‘Guests’, into a meaningful experience for a broad audience.

 

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam was realised in part with the support of AFK, BPD Cultuurfonds, Lue Travo Gallery, Mondriaan Fonds and Redstone Natuursteen & Projecten.

 

Artist Joseph Sassoon Semah

Artist Joseph Sassoon Semah was born in Baghdad (Iraq, 1948), as one of the last of a Babylonian Jewish family lineage, the grandson of Chief Rabbi Hacham Sassoon Kadoori (1885-1971). Kadoori was the head of the Babylonian Jewish community and preached of peace between Judaism, Islam and Christianity. Baghdad once was one of the most diverse an tolerant cities in the world. The Babylonian Jews in Iraq were one of the oldest and historically seen, the most important Jewish community. The Talmud Bavli was compiled in Babylon and during the British mandate in the 1920s, the well-educated Jews played an important role in public life. But from 1948, the year of independence for Israel, life for Jews in Iraq becomes extremely difficult.

Between 1950-1952, 120.000 - 130.000 Iraqi Jews were transported to Israel. The displaced Baghdadi Jews were forced to leave behind their culture and possessions in Iraq. Semah, together with his parents was displaced to the State of Israel in 1950. His grandfather Hacham Sassoon Kadoori refused to leave Iraq and stayed in Bagdhad until his death.

As a Babylonian Jew who emigrated to the West (Amsterdam), he is part of GaLUT (Exile), an endless cycle of diaspora and return. You long for your country of birth and search for a way to relate to your cultural heritage and traditions. Heritage reminds us of our history.

 

PROGRAMMA

 

Activiteiten en Locaties: On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam Kunstmanifestatie van 7 september 2019 t/m 19 januari 2020

Op elke locatie verschijnt een ander uniek architecturaal model en een selectie uit de serie nieuwe tekeningen.

 

1. Locatie: Lumen Travo Gallery Lijnbaansgracht 314, AMSTERDAM

Datum: van zaterdag 7 september t/m zaterdag 12 oktober 2019

Kunstwerk: o.a. uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Tentoonstelling, performance en meetings, op 7 september om 17.00 uur opening tentoonstelling

 

Op zaterdag 7 september om 17:00 uur is de opening van On Friendship /(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam. Deze kunstmanifestatie vindt plaats op 36 plekken in Amsterdam.

Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Jom Semah.

Te zien zijn onder andere tekeningen uit de nieuwe serie ‘Between Graveyard and Museum’s sphere’ en een brons model van de Meir Tweig Synagoge. De Hacham (opperrabbijn) Sassoon Kadoori was tevens president van de Babylonische gemeenschap in Irak. Hij leefde van (1885-1971). De kunstenaar Joseph Sassoon Semah is zijn kleinzoon.

 

In Lumen Travo Gallery is tijdens de kunstmanifestatie een ruimte beschikbaar en worden lezingen en meetings georganiseerd voor een klein publiek.

 

2. Locatie: Advocatenkantoor Bynkershoek Herengracht 310, AMSTERDAM

Datum: van dinsdag 24 september t/m zondag 6 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model in raam

Besloten bijeenkomst op 24 september

 

3. Locatie: Goethe-Institut Amsterdam Herengracht 470, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 12 september t/m zaterdag 12 oktober 2019 

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Performance en lezing, op donderdag 12 september om 20.00 uur

 

Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abraham, Levent Aslan, Atousa Bandeh, Peter Baren, Mikko Fritze, Dali Heymann, Uzi Heymann, Zuhal Gezik met 6 leerlingen

van de Aslan Muziekschool, Jom Semah, Yvonne Strang en Els Wijnen.

Keynote speech: Dr. Yael Almog (Goethe University, Frankfurt) 

Goethe's 'West-östlicher Divan'. Wat was de betekenis van het boek in de tijd van Goethe? Welke rol speelde het Oosten voor Goethe? Hoe kunnen we de 'West-östlicher Divan' herlezen in het licht van de hedendaagse polemieken over migranten en vluchtelingen? Kunnen we dit werk relateren aan Israëlische immigranten in Europa zoals Joseph Sassoon Semah?

 

4. Locatie: Aslan Muziekcentrum Corantijnstraat 9, AMSTERDAM

Datum: van zondag 15 september t/m zondag 13 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Performances

      

In On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam organiseren we verschillende performances. Zuhal Gezik, artistiek directeur Aslan Muziekcentrum, is met een zestal leerlingen, vaak van de partij. Ook Levent Aslan, algemeen directeur, treedt op in diverse performances.

 

5. Locatie: UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, AMSTERDAM

Datum: van woensdag 18 september t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kunstwerk en college: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

 

College: Culture and Catastrophe. A German and Jewish History, docent Prof. Dr. I.E. (Irene)  Zwiep, over Wagners Das Judentum in der Musik van 1850. In dat college staat de kwestie centraal of kunst universeel of nationaal is, en wie dat bepaalt.

 

6. Locatie: UvA, Duitsland Instituut, Bushuis Kloveniersburgwal 48, AMSTERDAM

Datum: woensdag 18 september 2019

College: Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, Duitsland Instituut/voorzitter politicologie (besloten)

 

Sinds het eind van de jaren zeventig heeft kunstenaar Joseph Sassoon Semah een encyclopedisch artistiek oeuvre ontwikkeld. Sassoon Semah is geboren in Bagdad, verhuisde met zijn familie in 1950 naar Jerusalem. Semah woont tegenwoordig in Amsterdam. Zijn onderzoek is naar de relatie tussen joodse identiteit en modernistische kunst. Modernistische kunst is gebaseerd op uitsluitingsprincipes. Sassoon Semah was een van de eerste kunstenaars die deze mechanismen in de Nederlandse context bekritiseerde. Hij stelt de eenvoudige vraag hoe het modernisme er uitziet vanuit een joods perspectief. Hierdoor heeft hij niet alleen onbekende lagen in de moderne kunst blootgelegd, maar ook aandacht gevraagd voor het vernietigde intellectuele klimaat van het Bagdad van vóór 1950.

 

Gevolgd door bezoek:

18 september, bezoek Stedelijk Museum

Bezoek Stedelijk Museum Amsterdam: Dr. A.S. (Anna) Seidl, Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, kunstenaar Joseph Sassoon Semah en studenten.

Joseph Sassoon Semah is een veelzijdig kunstenaar wiens werk onder meer bestaat uit tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties, performances en teksten. Sassoon Semah bestudeert en onderzoekt al meer dan veertig jaar de relatie tussen het jodendom en het christendom als bronnen van de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis. Door te lezen in zijn moedertaal, het Hebreeuws, signaleert hij een tekort aan joodse kennis en voelt hij de urgentie deze toe te voegen en de ‘lege bladzijde’ te vullen. Hij ‘corrigeert’ met zijn eigen werk de kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Hij pleit voor meer aandacht voor verschillende bronnen om zo een breder draagvlak voor andere visies te creëren.

 

7. Locatie: privé-huis prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering

Datum: van donderdag 19 september t/m zaterdag 19 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en kunstwerk

Besloten bijeenkomst 19 september, 19.00 uur

 

Bijeenkomst: Inleiding prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering: Over uitsluiting vermenging en toe-eigening van culturen in de beeldende kunst.

In de kunstwereld verwijzen kunstenaars regelmatig naar andermans werk. Er loopt een vage grens tussen het uit de andere cultuur opnemen van vormen en ideeën in de eigen cultuur en het toe-eigenen of uitsluiten daarvan. Dit zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden toegelicht als inleiding tot de discussie over dit fenomeen in relatie tot het werk van Joseph Sassoon Semah.

 

8. Locatie: Gallery ARTTRA Tweede Boomdwarsstraat 4, AMSTERDAM

Datum: van zaterdag 5 oktober t/m woensdag 30 oktober 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Tentoonstelling: zaterdag 5 oktober 2019, opening om 17.00 uur

 

9. Locatie: The Jerusalem Biennale 2019 Kol HaOt in Huzot Hayotzer in Jeruzalem

Datum: van 15 oktober t/m eind november 2019

Tentoonstelling, performance, opening 10 oktober 2019

 

In de Biënnale Jerusalem wordt in de tentoonstelling ‘For Heaven’s Sake’  MaKOM in MaKOM van Joseph Sassoon Semah getoond. Kunstenaar Joseph Sassoon Semah laat sinds 1979 op verschillende plekken in de wereld tijdelijke huizen verschijnen als herinnering aan zijn ballingschap. De huizen zijn herkenbaar als ‘draagbaar vaderland’, speciaal voor hen die in ballingschap leven.  De andere twee huizen MaKOM in MaKOM die onderdeel uitmaken van het project On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam worden geplaatst op het bleekveld in Hermitage Amsterdam (vanaf 2 november) en in Bagdad voor de synagoge Meir Tweig. Dit was de synagoge van  Hacham (opperrabijn) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Sehah is zijn kleinzoon.

 

10. Locatie: Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen Ligne 5, SITTARD

Datum: van zondag 20 oktober 2019 - 16 februari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Overzichtstentoonstelling: opening zondag 20 oktober, om 13.00 uur

 

Een grote overzichtstentoonstelling met kunstwerken van Joseph Sassoon Semah: ‘Being touched by an angel just before birth’. Curator: Roel Arkesteijn.

 

11. Locatie: Oude Lutherse Kerk Singel 411, AMSTERDAM

Datum: van zondag 13 oktober t/m 10 november 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Performances en bijeenkomst: zondag 13 oktober, om 12.15 uur

 

Gastheer: Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Performance ‘Back to Back’  Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Andreas Wöhle, Mustafa Slaby, een rabbijn.

Performance ‘Yusuf, Yosef, Joseph’ met publiek

Gesprek o.l.v. Andreas Wöhle met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen.

 

12. Locatie: Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 17 oktober t/m 17 november 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Opening, performance en bijeenkomst: 17 oktober, om 19.30 uur

 

Programma

19.30 uur Presentatie van het kunstwerk van Joseph Sassoon Semah ’Ezra’s tombe’

20.00 uur Performance Joseph Sassoon Semah, Levent Aslan en Zuhal Gezik met zes studenten van Aslan Muziekshool, Uzi Heymann, Jom Semah, Anna Seidl, Yvonne Strangen, Els Wijnen en Rick Vercauteren.

20.15 uur Rick Vercauteren (kunsthistoricus/publicist): Introductie Architectuur in GaLUT, gevolgd door een interview met kunstenaar Joseph Sassoon Semah.

Kunsthistoricus en publicist Rick Vercauteren gaat in op Josephs Sasoon Semahs nieuwste tekeningen en architecturale schaalmodellen van begraafplaatsen, culturele instituten, huizen, schuilkelders en synagogen waarin Sassoon Semah reflecteert op zijn historische en culturele erfgoed in zijn geboorteplaats Bagdad voor 1948.

 

13. Locatie: Kunstenaarsboekwinkel Boekie-Woekie Berenstraat 16, AMSTERDAM

Datum: van zaterdag 19 oktober t/m vrijdag 15 november 2019

Kunstwerk en tentoonstelling: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Opening bijeenkomst en lezing: zaterdag 19 oktober 2019, om 17.00 uur

 

14. Locatie: Werkgebouw het Veem Van Diemenstraat 410-412, AMSTERDAM

Datum: van vrijdag 25 oktober t/m zondag 24 november 2019

Kunstwerk en tentoonstelling: nieuw architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Performance, lezing en tweegesprek: vrijdag 25 oktober 2019, om 20.00 uur

     

Performance: Naast Joseph Sassoon Semah in ieder geval met Henk Wijnen en Jom Semah

Lezing Linda Bouws directeur Metropool Internationale Kunstprojecten: De Gast wordt Gastheer

Joseph Sassoon Semah was tot 2019 Gast in het Westen. In On Friendship/(Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam is hij geen Gast meer maar Gastheer. Tweegesprek kunstenaars Joseph Sassoon Semah en Henk Wijnen over ballingschap en vrijstaat.

 

15. Locatie: Embassy of the Free Mind Keizersgracht 123, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 31 oktober 2019, om 19.00 uur

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Lezing

 

Lecture 1: Joseph Sassoon Semah The meaning of Tetragrammaton and Pentagrammaton

Barnett Newman: Tetragrammaton

Marcel Duchamp: OFaN [OFaNIM], Tetragrammaton

Giovanni Pico della Mirandola; Johann Reuchlin (Jacob Böhme): Pentagrammaton

Vincent van Gogh: Pentagrammaton

Rudi Fuchs: Stedelijk Museum Amsterdam, Pentagrammaton

 

Lecture 2: Joseph Sassoon Semah The meaning of the Black Square

ShaChOR AL LaVaN ZeCheR La-ChURBaN -

Black upon white in the memory of the Destruction (the destruction of the Solomonic Temple in Jerusalem)

TaLMUD BaVeLY (ShULChaN  ARUCh)

(Robert Fludd, Kazimir Malevich)

 

16. Locatie: Hermitage Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 1, AMSTERDAM

Datum: vanaf zaterdag 2 november t/m maandag 2 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en huis MaKOM in MaKOM op het bleekveld van Hermitage Amsterdam

Performance en opening Museumnacht: 2 november om 19.00 uur

 

Openingsperformance Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abrahams, Levent Aslan, Peter Baren, Uzi Heymann, Zuhal Gezik met 6 leerlingen Aslan Muziekschool, Anna Seidl, Jom Semah, Yvonne Strang, Els Wijnen en Pierre Bokma

Huis MaKOM in MaKOM en architecturaal model op het bleekveld van Hermitage Amsterdam.

Kunstenaar Joseph Sassoon Semah laat sinds 1979 op verschillende plekken in de wereld tijdelijke huizen verschijnen als herinnering aan zijn ballingschap. De huizen zijn herkenbaar als ‘draagbaar vaderland’, speciaal voor hen die in ballingschap leven.

De andere twee huizen MaKOM in MaKOM die onderdeel uitmaken van het project On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam worden geplaatst in de Biënnale van Jerusalem (10 oktober - eind november) en in Bagdad voor de synagoge Meir Tweig. Dit was de synagoge van Hacham (opperrabijn) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Sehah is zijn kleinzoon.

 

17. Locatie: Vrijmetselaars Stichting Amsterdam Vondelstraat 39, AMSTERDAM

Datum: van zondag 3 november t/m zondag 1 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model + nieuwe serie tekeningen

Performance en bijeenkomst: zondag 3 november, om 14.00 uur

 

Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Baruch Abraham, Levent Aslan, Zuhal Gezik met 6 leerlingen van de Aslan Muziekschool, Jom Semah, Jan W. Treffers

Joseph Sassoon Semah en Jan W. Treffers (loge La PAIX) zullen al schaakspelend reflecteren op de bronnen en het gebruik van symbolen en het nooit voltooide proces van het bouwen van de Tweede Tempel van Koning Salomon. Ook wordt ingegaan op de betekenis van On Friendship/(Collateral Damage).    

 

18. Locatie: Fatih Moskee Rozengracht 150 AMSTERDAM

Datum: van donderdag 14 november t/m donderdag 12 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Performance en bijeenkomst: donderdag 14 november 2019, om 15.00 uur

 

Performance Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Imam Kemal Gözütok, Andreas Wöhle, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en een rabbijn.

Gesprek o.l.v. Imam Kemal Gözütok met vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen. Gastheer: Kemal Gözütok Imam ISN Fatih Moskee

 

19. Locatie: Locus Solus (Artist Practice in Progress) Oudezijds Voorburgwal 131 AMSTERDAM

Datum: van zaterdag 16 november t/m zaterdag 14 december 2019

Kunstwerk en tentoonstelling: uniek architecturaal model en selectie uit serie nieuwe tekeningen

Performance en bijeenkomst: 16 november 2019, om 17.00 uur

 

Performance: Peter Baren

Franck Gribling, Joseph Sassoon Semah en Tineke Reinders (o.v.) praten over kunstenaarsinitiatieven in Locus Solo, Artists Practice in Residence, een plek waar kunstenaars regeren.

 

20. Locatie: Hilton Hotel 17 november Apollolaan 138, AMSTERDAM

Datum: van zondag 17 november t/m zondag 15 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Film en bijeenkomst: zondag 17 november 2019, om 15.00 uur

 

In ‘Remember Baghdad’ vertellen de laatste joden van Irak over hun vaderland (regie Fiona Murphy, 2016, 69 min, A Spring Films and Echodocs Production).

Bagdad was ooit een unieke metropool, met een tolerantie voor minderheden die ongekend was in Europa. De Babylonische joden in Irak vormden een van de oudste en belangrijkste joodse gemeenschappen. De Talmoed Bavli werd samengesteld in Babylonië en tijdens het Britse mandaat in de jaren twintig speelden de goed opgeleide joden een

belangrijke rol in het openbare leven. Vanaf 1948, het jaar van de onafhankelijkheid van Israël, hebben de Iraakse joden het zwaar. Tussen 1950-1952 werden 120.000 -130.000 van de joodse gemeenschap van Irak naar Israël getransporteerd. De ontheemde Bagdadi-joden werden gedwongen hun cultuur en bezit in het Midden-Oosten achter zich te laten.

Nu wonen er nog slechts een handjevol joden in Irak. Met als ‘Special Guest’ Edwin Shuker, een van de geportretteerden in ‘Remember Baghdad’.

 

21. Locatie: Anne Frank Huis Keizersgracht 192, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 21 november t/m donderdag 19 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Bijeenkomst: donderdag 21 november 2019, om 15.00 uur

 

Joseph Sassoon Semah en schrijver-dichter Mati Shemoelof (Berlijn), beide Baghdadi-Joden die in Europa wonen, praten over ‘The Babylonian Jew in the West, The West in the Babylonian Jew: Re-Thinking the concept of GaLUT, Re-claiming the lost Culture.’ Moderator: Markha Valenta universitair docent (University College Utrecht) op het gebied van geo-culturele politiek en geschiedenis.

 

22. Locatie Amsterdam Museum Regentenkamer Nieuwezijdsvoorburgwal 359, AMSTERDAM

Datum: van zaterdag 23 november t/m zondag 22 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Rondleidingen New Narratives: zaterdag 23 november en zondag 24 november 2019

 

Joseph Sassoon Semah geeft 2 rondleidingen ‘New Narratives’.

 

23. Locatie: Architectenbureau Jowa Prinsengracht 526 AMSTERDAM

Datum: van donderdag 28 november t/m zondag 29 december 2019

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit serie nieuwe tekeningen

Besloten bijeenkomst: donderdag 28 november 2019, 17.00 uur

 

Home no more home to me, whither must I wander?

Na een muzikale prelude en het lezen van een van de Songs of Travel Whither must I Wander? (muziek: Ralph Vaughan Williams,Song lyrics: Robert Louis Stevenson) spreekt Jowa Kis-Jovak over wat het betekent in ballingschap te zijn, een emigrant, en een mix van culturele identiteiten te hebben. Daarna volgt een gesprek met Joseph Sassoon Semah over huis / thuis / plaats, integratie, assimilatie en vriendschap.

 

24. Locatie UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen Bushuis, Kloveniersburgwal 48 AMSTERDAM

Datum: van maandag 2 december 2019 t/m donderdag 2 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

 

Locatie: SPUI25, Spui 25, AMSTERDAM

Datum: Bijeenkomst en film, maandag 2 december 2019, om17.00 uur

 

Keynote speech: Professor Ella Shohat Departments of Art & Public Policy, Middle Eastern & Islamic Studies, Tisch School of the Arts, New York University

From Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah. With special attention to the Babylonian Jews from Iraq with their rich tradition.

 

In haar keynote speech gaat professor Ella Shohat in op kwesties als ballingschap en verloren cultuur, waarbij het verhaal van de president van de joods-Baghdadi-gemeenschap Hakham Sassoon Khdhuri en de kunst van zijn kleinzoon Joseph Sassoon Semah centraal staan. Ook gaat ze in op haar onderzoek naar ‘Taboo Memories, Diasporic Voices’.

Viewing: ‘Forget Baghdad’

 

25. Locatie: Kunstenaars sociëteit Arti en Amicitiae Rokin 112, 1012 LB AMSTERDAM

Datum: van dinsdag 3 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Kunstwerk: nieuw architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Performance en bijeenkomst: dinsdag 3 december 2019, 20.00 uur

 

Performance Joseph Sassoon Semah met in ieder geval Peter Baren, Uzi Heymann, Jom Semah.

Reeds in 1993 organiseerde Joseph Sassoon Semah ‘The Third Exile’ in Arti en Amicitiae. Interview Renée Hartog (cultureel diplomaat/politicoloog met Semah: ‘Wat betekent GaLUT (Exile) toen en nu?'

 

26. Locatie: Vrijheidspaleis Paleisstraat 107 AMSTERDAM

Datum: van vrijdag 6 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Performance: vrijdag 6 december 2019, om 19.00 uur

 

Performance: Joseph Sassoon Semah met voormalige AORTA kunstenaars.   

 

27. Locatie: Voormalig Burgerweeshuis van Aldo van Eyck Burgerweeshuis IJsbaanpad 1, AMSTERDAM

Datum: van dinsdag 10 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit nieuwe serie tekeningen

Tentoonstelling

Opening en bijeenkomst: dinsdag 10 december 2019, om 19.00 uur

Rondleidingen: zaterdag 14 december, 12.00-13.30 en zaterdag 11 januari, 12.00- 12.30

   

Joseph Sassoon Semah spreekt over ‘Architectuur in Ballingschap’, gevolgd door een gesprek met Sharon Oldenkotte-Vrolijk van BPD, directeur Kunst & Cultuur

De lezing wordt voorafgegaan door de opening van de tentoonstelling. Te zien zijn onder andere tekeningen uit de nieuwe serie ‘Between Graveyard and Museum’s sphere’,

een architecturaal model naast enkele andere werken van Semah uit de BPD Kunstcollectie.Het werk dat Semah maakt voor dit project, heeft veel te maken met de herinnering

aan verloren gegane cultuur: plekken en gebouwen die niet meer bestaan. Een bijzonder gebouw als het voormalig Burgerweeshuis bestaat nog wel, maar het gebruik ervan is veranderd.

 

Rondleiding:

Cultureel organisatiebureau ARTTRA organiseert 2 rondleidingen in het voormalig burgerweeshuis: 

       • zaterdag 14 december, 12.00-13.30

       • zaterdag 11 januari, 12.00- 12.30

Reserveren:  https://www.arttra.com/burgerweeshuis/

 

28. Locatie: austen & co Weesperzijde 34 AMSTERDAM

Datum: van donderdag 12 december 2019 t/m zondag 12 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Besloten bijeenkomst: donderdag 12 december 2019, om 17.00 uur

 

Steve Austen ‘Cultureel erfgoed: materieel en immaterieel erfgoed’    

Hoe kan verloren gegane culturele erfenis weer betekenis krijgen?

Joseph Sassoon Semah is geboren in Bagdad en werd in 1950 ’verplaatst’ naar Israël. In Irak zelf is geen enkele herinnering meer aan de eens zo machtige joodse Babylonische gemeenschap. De Babylonische cultuur is driemaal vernietigd: in Irak, in Israël, maar ook in Europa speelt ze nauwelijks nog een rol. Alhoewel gebouwen een in tijd begrensde betekenis hebben, leven ze voort in de ziel. Of is het wellicht zo dat het spirituele kapitaal dat ooit aanleiding was voor het creëren van dergelijke gebouwen zijn eigen weg zoekt en voortleeft in het intellectuele ‘werelderfgoed’ van deze tijd?

 

29. Locatie: Ton’s autohal Disketteweg 15, AMSTERDAM

Datum: van maandag 16 december 2019 t/m donderdag 16 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Opening: maandag 16 december 2019, om 17.00 uur

 

30. Locatie: Rijwielhandel Oud -West Frederik Hendrikstraat 59-61, AMSTERDAM

Datum: van dinsdag 17 december 2019 t/m vrijdag 17 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Opening: dinsdag 17 december 2019, om 17.00 uur

 

31. Locatie: Schaak en Gowinkel Het Paard Haarlemmerdijk 173, AMSTERDAM

Datum: van woensdag 18 december 2019 t/m zaterdag 18 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Opening: woensdag 18 december 2019, om 17.00 uur

 

32. Locatie: het voormalig kunstcentrum Stichting Makkom Haarlemmerdijk 39, AMSTERDAM

Datum: van woensdag 18 december t/m zaterdag 18 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model

Opening: woensdag 18 december 2019, 15.00 uur

 

Stichting Makkom opende haar deur op 1 april 1983 op de Haarlemmerdijk. Joseph Sassoon Semah en zijn toenmalige partner Hedie Meyling waren de initiators en organisatoren. Het uitgangspunt van de activiteiten van Stichting Makkom was een interdisciplinair onderzoek in de kunst in de breedste zin. Er werden diverse disciplines met elkaar in verbinding gebracht en tot de sluiting in 1988 vonden in Stichting Makkom ontmoetingen, internationale uitwisselingen en vernieuwende samenwerkingsmogelijkheden plaats.

 

33. Locatie: Redstone Natuursteen & Projecten Benit 28, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 19 december 2019 t/m zondag 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model, selectie uit nieuwe serie tekeningen, kunstwerk City of Shelter

Bijeenkomst: donderdag 19 december 2019, om 17.00 uur

 

In Redstone Natuursteen & Projecten en het Joods Historisch Museum worden gelijktijdig twee identieke kunstwerken ‘City of Shelter’ opgesteld.

De vorm van de objecten is gebaseerd op een herinnering van Joseph Sassoon Semah aan de publieke ingang van een schuilkelder in Tel Aviv. Eén object wordt geplaatst bij zijn vriend Yasin Kalac (Redstone) in de privéruimte en een bij zijn vriend Emile Schrijver (JHM) in de publieke ruimte. De 2 ruimtes zijn met elkaar verbonden door ‘an invisible square, an invisible territory, a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge/Shelter’ aldus Joseph Sassoon Semah.

    

34. Locatie: Joods Historisch Museum  Nieuwe Amstelstraat 1, AMSTERDAM

Datum: van donderdag 19 december 2019 t/m zondag 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model, selectie uit nieuwe serie tekeningen, kunstwerk City of Shelter

Tentoonstelling

 

In het Joods Historisch Museum en in Redstone Natuursteen & Projecten worden gelijktijdig twee identieke kunstwerken ‘City of Shelter’ opgesteld.

De vorm van de objecten is gebaseerd op een herinnering van Joseph Sassoon Semah aan de publieke ingang van een schuilkelder in Tel Aviv. Eén object wordt geplaatst bij

zijn vriend Yasin Kalac (Redstone) en een bij zijn vriend Emile Schrijver (Joods Historisch Museum. De 2 ruimtes zijn met elkaar verbonden door ‘an invisible square, an invisible territory,

a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge/Shelter’ aldus Joseph Sassoon Semah.

 

35. Locatie: Joods Liberale Gemeenschap Zuidelijke Wandelgang 41, AMSTERDAM

Datum:  van zaterdag 21 december 2019 t/m 19 januari 2020

Kunstwerk: uniek architecturaal model en selectie uit de nieuwe serie tekeningen

Performance en bijeenkomst: zaterdag 21 december 2019, om 18.00 uur

 

Performance: Joseph Sassoon Semah met in ieder geval rabbijn Joram Rookmaker, Andreas Wöhle, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Mustafa Slaby, Jom Semah

Gastheer: Rabbijn Joram Rookmaker

Gesprek met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten.

 

36. Locatie: Joods Historisch Museum Nieuwe Amstelstraat 1, AMSTERDAM

Datum: 16 januari 2020, om 14.00 uur bijeenkomst

 

Bijeenkomst: Gesprek Emile Schrijver Algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier, Arie Hartog Directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen, en kunstenaar Joseph Sassoon Semah

over de noodzaak van diversiteit in het jodendom.

                                    ------------------------------

Please mark the following data in your calendar and keep an eye out for our next newsletters or stay up-to-date at http://rozenbergquarterly.com/category/meritis_makom/ and www.josephsemah.nl  

 

On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam will take place in 36 places:

 

1. Location: Lumen Travo Gallery Lijnbaansgracht 314, AMSTERDAM

Date: 7 September - 12 October 2019

Exhibition, performance and meetings, opening 7 September, 17.00 hrs.

On Saturday 7 September at 5 pm: opening of On Friendship / (Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam.

     

Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Peter Baren, Zuhal Gezik, Jom Semah.  

 

      Exhibition: drawings from the new series ‘Between Graveyard and Museum's sphere’, paintings, sculptures and a model cast in bronze of the Meir Tweig Synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon Kadoori, who was also president of the Babylonian community in Iraq.  He lived from 1885-1971. Artist Joseph Sassoon Semah is his grandson. The model, key work of the project, will later be exhibited at other locations.

      Lumen Travo Gallery, the gallery of Joseph Sassoon Semah, is the home of the entire event.

       A space is also available as an information and research place and ad hoc lectures and meetings are organized for a small audience.

 

2. Location:  Advocatenkantoor Bynkershoek Herengracht 310, AMSTERDAM

Date: 24 September - 6 October 2019

Art and private meeting 9 September, 20.00 hrs.

 

3. Location: Goethe-Institut Amsterdam Herengracht 470, AMSTERDAM

Date: 12 September  - 12 October 2019 

Art, performance and lecture, 12 September, 20.00 hrs.

Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Levent Aslan, Atousa Bandeh, Peter Baren, Mikko Fritze, Dali Heymann, Uzi Heymann, Zuhal Gezik with 6 students

Aslan Muziekschool, Jom Semah, Yvonne Strang and Els Wijnen.

Keynote speech: Dr. Yael Almog (Goethe University, Frankfurt) 

 

The lecture will explore the presentation of the East in the works of the great German poet Johann Wolfgang von Goethe - particularly in his major work on Eastern aesthetics, the West-Östlicher Divan. In Divan, Goethe depicts the possibility of cultural exchange through art between the East and the West. What was the meaning of this vision in Goethe’s time? How can we understand the West-östlicher Divan in light of contemporary polemics on migrants and refugees? The Israeli migration to Western Europe will be presented as a unique case study to examine the contemporary validity of Goethe’s vision.

 

4. Location: Aslan Muziekcentrum Corantijnstraat 9, AMSTERDAM

Date: 15 September - 13 Oktober 2019

Art, performances with students

In On Friendship/ Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam we will organize various performances. Zuhal Gezik, artistic director of Aslan Music Center, with six students, and Levent Aslan, are part of several performances.

 

5. Location: UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, AMSTERDAM

Date: 18 September - 18 Oktober 2019

Art

 

6. Location: UvA, Duitsland Instituut, Bushuis Kloveniersburgwal 48, AMSTERDAM

Date: 18 September 2019

College: Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, Duitsland Instituut/voorzitter politicologie 

Since the late 1970s, artist Joseph Sassoon Semah has developed an encyclopedic artistic oeuvre. Sassoon Semah was born in Baghdad and moved with his family to Jerusalem in 1950. Semah now lives in Amsterdam. His research focuses on the relationship between Jewish identity and modernist art. Modernist art is based on exclusion principles. Sassoon Semah was one of the first artists to criticize these mechanisms in the Dutch context. He asks the simple question of what modernism looks like from a Jewish perspective. As a result, he has not only uncovered unknown layers in modern art, but has also drawn attention to the destroyed intellectual climate of Baghdad before 1950.

 

Followed by private visit:

September 18, visit Stedelijk Museum

Visit Stedelijk Museum Amsterdam: Dr. A.S. (Anna) Seidl, Prof. dr. A.J.J. (Ton) Nijhuis, artist Joseph Sassoon Semah and students.

Joseph Sassoon Semah is a versatile artist whose work includes drawings, paintings, sculptures, installations, performances and texts. Sassoon Semah has been studying and researching the relationship between Judaism and Christianity as sources of Western art and cultural history for more than forty years. By reading in his native language, Hebrew, he signals a lack of Jewish knowledge and the urgency to add it and fill the "blank page". With his own work he "corrects" art history, philosophy and theology. He argues for more attention for different sources in order to create broader support for other visions.

 

7. Location: privé-huis prof. mr. E.J. (Egbert) Dommering

Date: 19 September - 19 October 2019

Art and private meeting19 September, 19.00 hrs.

Meeting: Introduction prof. E.J. (Egbert) Dommering: About the exclusion of mixing and appropriation of cultures in the visual arts.

In the art world, artists regularly refer to other people's work. There is a vague boundary between incorporating forms and ideas from a different culture into one's own and appropriating or excluding them. This will be explained on the basis of a number of examples as an introduction to a discussion about this phenomenon in relation to the work of Joseph Sassoon Semah.

 

8. Location: Gallery ARTTRA Tweede Boomdwarsstraat 4, AMSTERDAM

Date: 5 October - 30 October 2019

Exhibition: opening 5 October 2019, 17.00 hrs.

 

9. Location:  The Jerusalem Biennale 2019 For Heaven’s Sake, Kol HaOt in Huzot Hayotzer in Jerusalem

Date: 10 October – end November 2019

Exhibition, performance, opening 10 October 2019

MaKOM in MaKOM by Joseph Sassoon Semah is exhibited at the Jerusalem Bienniale. As a Babylonian Jew who emigrated to the West (Amsterdam), Joseph Sassoon Semah is part of GaLUT (Exile), an endless cycle of diaspora and return. You long for your country of birth and search for a way to relate to your cultural heritage and traditions. Heritage reminds us of our history. Sassoon Semah built ‘temporary houses’ in various parts of the world since 1979 as a reminder of his GaLUT. The houses are recognizable as ‘portable homeland’, especially for those who live in exile. The house symbolizes the place where the Jew can only live temporarily. As long as the diaspora lasts, GaLUT itself remains a temporal location, a MaKOM in MaKOM which must be formally replaced by another MaKOM in MaKOM.

The other two houses MaKOM in MaKOM that are part of the project On Friendship / (Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam are placed in Hermitage Amsterdam (November 2- 2 December) and in Baghdad for the synagogue Meir Tweig. This was the synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Sehah is his grandson.

 

10. Location: Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen  Ligne 5, SITTARD

Date: 20 October 2019 -  16 Februari 2020

Retrospective Joseph Sassoon Semah: opening 20 October, 13.00 hrs.

A large retrospective with artworks by Joseph Sassoon Semah: "Being touched by an angel just before birth." Curator: Roel Arkesteijn.

 

11. Location: Oude Lutherse Kerk Singel 411, AMSTERDAM

Date: 13 October - 10 November 2019

Art

Performances and meeting: 13 October, 12.15 hrs.

Host: Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode in the Protestantse Kerk, preacher of the Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

Performance ‘Back to Back’  Joseph Sassoon Semah with among others Andreas Wöhle, and rabbi Mustafa Slaby.

Performance with public: ‘Yusuf, Yosef, Joseph’ and discussion with representatives from several communities

 

12. Location: Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191, AMSTERDAM

Date: 17 October - 17 November 2019

Opening, performance and meeting: 17 October, 19.30 hrs.

Performance: Joseph Sassoon Semah Levent Aslan, Uzi Heymann, Zuhal Gezik and six students Aslan Muziekschool, Anna Seidl, Jom Semah, Rick Vercauteren.

Lecture: Rick Vercauteren, art historian/publicist ‘Architecture in GaLUT’ - Joseph Sassoon Semah translates his cultural and visual heritage and its subtext into contemporary art. While doing so he reassesses and redefines lost heritages. Dialogue between Vercauteren and artist Josph Sassoon Semah.

 

13. Location: Kunstenaarsboekwinkel Boekie-Woekie Berenstraat 16, AMSTERDAM

Date: 19 October - 15 November 2019

Exhibition and meeting: opening 19 October 2019, 17.00 hrs.

 

14. Location: Werkgebouw het Veem Van Diemenstraat 410-412, AMSTERDAM

Date: 25 October - 24 November 2019

Exhibition

Performance, lecture, and meeting: 25 October 2019, 20.00 hrs.

Performance: Joseph Sassoon Semah, Henk Wijnen, Jom Semah

Lecture: Linda Bouws, director Metropool International Art Projects: The Guest becomes Host

Meeting artists Joseph Sassoon Semah and Henk Wijnen about exile and the free state.

 

15. Location: Embassy of the Free Mind Keizersgracht 123, AMSTERDAM

Date: 31 October 2019, 19.00 hrs.

Art and lecture

Lecture 1: Joseph Sassoon Semah The meaning of Tetragrammaton and Pentagrammaton

Barnett Newman: Tetragrammaton

Marcel Duchamp: OFaN [OFaNIM], Tetragrammaton

Giovanni Pico della Mirandola; Johann Reuchlin (Jacob Böhme): Pentagrammaton

Vincent van Gogh: Pentagrammaton

Rudi Fuchs: Stedelijk Museum Amsterdam, Pentagrammaton

 

Lecture 2: Joseph Sassoon Semah The meaning of the Black Square

ShaChOR AL LaVaN ZeCheR La-ChURBaN -

Black upon white in the memory of the Destruction (the destruction of the Solomonic Temple in Jerusalem)

TaLMUD BaVeLY (ShULChaN  ARUCh)

(Robert Fludd, Kazimir Malevich)

 

16. Location: Hermitage Amsterdam Nieuwe Keizersgracht 1, AMSTERDAM

Date: 2 November - 2 December 2019

Art  and House MaKOM in MaKOM on the bleachfield, performance, opening Night of the Museum 2 November, 19.00 hrs.

Performance Museumnacht Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Levent Aslan, Peter Baren, Uzi Heymann, Zuhal Gezik with six students Aslan Muziekschool, Anna Seidl, Jom Semah, Yvonne Strang, Els Wijnen and Pierre Bokma.

Joseph Sassoon Semah has built ‘temporary houses’ in various parts of the world since 1979 as a reminder of his GaLUT. The houses are recognizable as ‘portable homeland’, especially for those who live in exile. The house symbolizes the place where the Jew can only live temporarily. As long as the diaspora lasts, GaLUT itself remains a temporal location, a MaKOM in MaKOM which must be formally replaced by another MaKOM in MaKOM.

The other two houses MaKOM in MaKOM that are part of the project On Friendship / (Collateral Damage) III - The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam are placed in the Jerusalem Biennale (10 October - late November) and in Baghdad for the synagogue Meir Tweig. This was the synagogue of Hacham (Chief Rabbi) Sassoon Kadoori (1885-1971). Joseph Sassoon Semah is his grandson.

 

17.Location:  Vrijmetselaars Stichting Amsterdam Vondelstraat 39, AMSTERDAM

Date: van zondag 3 november t/m zondag 1 december 2019

Art

Performance and meeting: 3 November, 14.00 hrs.

Performance: Joseph Sassoon Semah, Baruch Abraham, Levent Aslan, Zuhal Gezik with six students Aslan Muziekschool, Jom Semah and Jan W.Treffens.

Joseph Sassoon Semah and Jan W. Treffers (La PAIX lodge) will play chess and reflect on the sources and the use of symbols and the never-completed process of building the Second Temple of King Solomon. The meaning of On Friendship / (Collateral Damage) is also discussed.

 

18. Location: Fatih Moskee Rozengracht 150 AMSTERDAM

Date: 14 November - 12 December 2019

Art

Performance and meeting: 14 November 2019, 15.00 hrs.

Performance Joseph Sassoon Semah, Kemal Gözütok, Andreas Wöhle, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

Discussion with representatives from several communities

Host: Kemal Gözütok, imam ISN Fatih Moskee

 

19. Location: Locus Solus (Artist in Practise) Oudezijds Voorburgwal 131, AMSTERDAM

Date: 16 November - 14 December 2019

Exhibition

Performance and meeting: 16 November 2019, 17.00 hrs.

Franck Gribling, Joseph Sassoon Semah and Tineke Reinders (o.v.): a framework for Artists Practice in Residence, a place where artists rule.

    

20. Location: Hilton Hotel 17 November Apollolaan 138, AMSTERDAM

Date: 17 November - 15 December 2019

Art

Film and meeting : 17 November 2019, 15.00 hrs.

Special Guest- Edwin Shuker: Remember Baghdad, 2016, 69 min. A Spring Films and Echodocs Production, director Fiona Murphy

Iraq's last Jews tell the story of their country.

Five families from the Jewish community look back on a barely imaginable time in Baghdad - Iraq was booming. It was a city of pleasure seekers, and there was inter-communal trust. Iraq was once of the most diverse places on earth, more tolerant of its minorities than any European nation.

Today, after decades of war and instability, Iraq is a very different place. In spite of the danger, North Londoner Edwin Shuker decides to return to the country he loved. We follow him back to Baghdad. He wants to buy a house in Iraq so that he can say "The Jews have not all gone." He wants to plant a seed of hope for the future.

With vivid home movies and archive news footage.

 

21. Location: Anne Frank Huis Keizersgracht 192, AMSTERDAM

Date: 21 November - 19 December 2019

Art

Performance and meeting: 21 November 2019, 15.00 hrs.

Joseph Sassoon Semah & writer-poet Mati Shemoelof (Berlin), both of them Baghdadi Jews living in Europe: The Babylonian Jew in the West, The West in the Babylonian Jew: Re-Thinking the concept of GaLUT,  Re-claiming the lost Culture. Moderator: Markha Valenta. They will discuss Judaism, diaspora, exclusion, and acts of concealment and building.

 

22. Location: Amsterdam Museum Regentenkamer Nieuwezijdsvoorburgwal 359, AMSTERDAM

Date: 23 November - 22 December 2019

Art

Guided tours Joseph Sassoon Semah New Narratives: 23 November and 24 November 2019

 

23. Location: Architectenbureau Jowa Prinsengracht 526 AMSTERDAM

Date: 28 November - 29 December 2019

Art

Private Meeting: 28 November 2019, 17.00 hrs

Home no more home to me, whither must I wander?

After a musical prelude and reading of one of the Songs of Travel Jowa will briefly speak about being in exile, being an emigrant and carrying a mix of cultural identities. Followed by a conversation with Joseph about house / home / place, integration, assimilation and friendship.

 

24. Location UvA, Faculteit des Geesteswetenschappen Bushuis, Kloveniersburgwal 48 AMSTERDAM

Date: 2 December 2019  - 2 January 2020

Art

 

Location: SPUI25, Spui 25, AMSTERDAM

Date: Meeting and film, 2 December 2019, 17.00 hrs.

Keynote speech: Professor Ella Shohat Departments of Art & Public Policy, Middle Eastern & Islamic Studies, Tisch School of the Arts, New York University

From Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah. With special attention to the Babylonian Jews from Iraq with their rich tradition.

In Israel, a distinction is made between the Jews themselves: Arab Jews have significantly fewer opportunities than the European ones; their culture and stories are ignored. They are called Mizrahi Jews, 'From the East', having emigrated from Iraq (Babylonian Jews), Morocco, Tunisia, Yemen, Syria, and Iran.

Now that the number of Mizahi Jews has increased (to the same number as Jews from Europe, the Ashkenazi Jews), their culture can no longer be ignored, leading to a revival of the Mizrahi culture.

Ella Shohat provides insight into this culture and how she has been represented in the public domain in the last decades. With special attention to the Babylonian Jews from Iraq with their rich tradition.

Viewing: ‘Forget Baghdad’

 

25. Location: Kunstenaars sociëteit Arti en Amicitiae Rokin 112, 1012 LB AMSTERDAM

Date: 3 December 2019  - 3 January 2020

Art

Performance and meeting: 3 December 2019, 20.00 hrs.

Performance Joseph Sasson Semah, Peter Baren, Uzi Heymann, Jom Semah.

As early as 1993, Joseph Sassoon Semah organized "The Third Exile" in Arti and Amicitiae.

Interview Renée Hartog (cultural diplomat / political scientist) with Joseph Sassoon Semah: ‘What does GaLUT (Exile) mean then and now?’

 

26. Location: Vrijheidspaleis Paleisstraat 107 AMSTERDAM

Date:  6 December 2019  - 5 January 2020

Art

Performance: 6 December 2019, 19.00 hrs.

 

27. Location: Voormalig Burgerweeshuis van Aldo van Eyck IJsbaanpad 1, AMSTERDAM

Date: 10 December 2019 – 12 January 2020

Exhibition

Opening and meeting: 10 December 2019, 19.00 hrs.

Guided tours: 14 December, 12.00-13.30 hrs. and 11 januari, 12.00- 12.30 hrs.

Joseph Sassoon Semah: ‘Architecture in Exile’, followed by a conversation with Sharon Oldenkotte-Vrolijk of BPD, Director of Art & Culture.

The lecture is preceded by the opening of the exhibition.

 

28. Location: austen & co Weesperzijde 34 AMSTERDAM

Date: 12 December 2019 - 12 January 2020

Art

Private meeting: 12 December 2019, 17.00 hrs.

Steve Austen "Cultural heritage: tangible and intangible heritage"

How can lost cultural heritage regain meaning?

Joseph Sassoon Semah was born in Baghdad and was ‘moved’ to Israel in 1950. In Iraq there is no longer any memory of the once powerful Jewish Babylonian community. The Babylonian culture has been destroyed three times: in Iraq, in Israel, but also in Europe, it hardly ever plays a role. Although buildings have a meaning limited in time, they live on in the soul. Or is could it be that the spiritual capital that once gave rise to the creation of such buildings finds its own way and lives on in the intellectual ‘world heritage’ of our time?

 

29. Location: Ton’s autohal Disketteweg 15, AMSTERDAM

Date: 16 December 2019 - 16 January 2020

Art

Opening: 16 December 2019, 17.00 hrs.

 

30. Location: Rijwielhandel Oud -West Frederik Hendrikstraat 59-61, AMSTERDAM

Date: 17 December 2019 - 17 January 2020

Opening:  17 December 2019, 17.00  hrs.

 

31. Location: Schaak en Gowinkel Het Paard Haarlemmerdijk 173, AMSTERDAM

Date: 18 December 2019 - 18 January 2020

Art in the display window

Opening: 18 December 2019,  17.00 hrs.

 

32. Location: het voormalig kunstcentrum Stichting Makkom Haarlemmerdijk 39, AMSTERDAM

Date: 18 December - 18 January 2020

Art in the display window of the former art-center Stichting Makkom

Opening: 18 December 2019, 15.00 hrs.

Stichting Makkom opened its door on April 1, 1983 on the Haarlemmerdijk. Joseph Sassoon Semah and his then partner Hedie Meyling were the initiators and organizers. The starting point of the activities of Stichting Makkom was interdisciplinary research in art in the broadest sense. Various disciplines were brought together and until the conclusion in 1988, meetings, international exchanges and innovative opportunities for cooperation took place at Stichting Makkom.

 

33. Location: Redstone Natuursteen & Projecten Benit 28, AMSTERDAM

Date: 19 December 2019  - 19 January 2020

Art

Meeting: 19 December 2019, 17.00 hrs.

In Redstone Natural Stone & Projects and the Jewish Historical Museum, two identical works of art ‘City of Shelter’ will be created simultaneously.

The shape of the objects is based on Joseph Sassoon Semah’s memory of the public entrance of a shelter in Tel Aviv. One object will be placed with his friend Yasin Kalac (Redstone) in the private space and one with his friend Emile Schrijver (JHM) in the public space. The 2 spaces are connected by an "invisible square, an invisible territory, a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge / Shelter."

 

34. Location: Joods Historisch Museum  Nieuwe Amstelstraat 1, AMSTERDAM

Date: 19 december 2019 - 19 January 2020

Exhibition 

In Redstone Natural Stone & Projects and the Jewish Historical Museum, two identical works of art ‘City of Shelter’ will be created simultaneously.

The shape of the objects is based on Joseph Sassoon Semah’s memory of the public entrance of a shelter in Tel Aviv. One object will be placed with his friend Yasin Kalac (Redstone) in the private space and one with his friend Emile Schrijver (JHM) in the public space. The 2 spaces are connected by an "invisible square, an invisible territory, a frame of mind, a spatial place, a void, to remind us of the idea of the City of Refuge / Shelter."

  

35. Location: Joods Liberale Gemeenschap Zuidelijke Wandelgang 41, AMSTERDAM

Date: 21 December 2019 - 19 January 2020

Art

Performance and meeting: 21 December 2019, 18.00 hrs.

Performance: Joseph Sassoon Semah, rabbi Joram Rookmaker, Andreas Wöhle, predikant Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Mustafa Slaby, Jom Semah

Discussion with representatives from several communities

 

36. Location: Joods Historisch Museum Nieuwe Amstelstraat 1, AMSTERDAM

Date: 16 January 2020, 14.00 hrs.

Meeting: Emile Schrijver Managing (director Jewish Cultural Quarter), Arie Hartog (director Gerhard-Marcks-Haus, Bremen), and artist Joseph Sassoon Semah

about the need for diversity in Judaism. A meeting about the necessary reorientation of heritage in museums.

                                 -------------------------------

Januari 2020 Engelstalige publicatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam

 

De Engelstalige publicatie On Friendship/(Collateral Damage) III – The Third GaLUT: Baghdad, Jerusalem, Amsterdam verschijnt in januari 2020 met bijdragen van:

• Dr. Arie Hartog (directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen): Makkom in Mokum (working title)

• Prof.dr Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Cultureel Kwartier): Oreah Natah Lalun. Reflections on the concept of the Jewish artist as Guest.

• Professor Ella Habiba Shohat (Departments of Art & Public Policy, Middle Eastern & Islamic Studies, Tisch School of the Arts, New York University): A Genealogy of Dis/placement, From Hakham Sasson Khdhuri to Joseph Sassoon Semah

• Drs. Rick Vercauteren (kunsthistoricus, publicist): Art in GaLUT

• Prof. dr. Margriet Schavemaker (artistiek directeur Amsterdam Museum): Dwingende voetnoten: Joseph Sassoon Semah en het Stedelijk Museum

• Mati Shemoelof (poet and author): How to explain Hare Hunting to a Dead German Artist

• Joseph Sassoon Semah (beeldend  kunstenaar) THE THIRD גלות GaLUT: Remapping the Memory of the Guest 

• Drs. Linda Bouws (directeur Metropool Internationale Kunstprojecten):  Re-thinking the concept of the GaLUT, re-claiming the lost culture