ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II - THE GUARDIANS OF THE DOOR

In 2017 wordt 500 jaar reformatie groots herdacht. Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten en beeldend kunstenaar Joseph Semah organiseren het artistiek, filosofisch project ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II. THE GUARDIANS OF THE DOOR met kunst, performances, rondetafelgesprekken, lezingen en een publicatie. Een artistiek, kritische reflectie op het beeld van Luther als ‘superstar’ en zijn betekenis toen en nu.

De Nieuwe Kerk, het Joods Historisch Museum, het Stedelijk Museum en het Goethe-Institut zijn partners in het project.

De Nieuwe Kerk in Amsterdam: Reis in de tijd met interventie van Joseph Semah

500 jaar reformatie: een hedendaags antwoord op de 95 stellingen van Luther

Installatie, performance en rondetafelgesprek

In 1517 zou Luther zijn stellingen op de kerkdeur hebben getimmerd. Voor de christelijke kerk en ook De Nieuwe Kerk heeft dit grote gevolgen gehad. De Nieuwe Kerk werd protestant maar was in 1948 ook weer de kerk waar de oecumene voet aan de grond kreeg. De Wereldraad van Kerken vergaderde er voor het eerst.

500 jaar na dato zal Joseph Semah reageren op Luthers gedachtegoed en de betekenis ervan in zijn tijd en nu, waarbij hij, uiteraard ook de antisemitische teksten van deze kerkhervormer ‘meeneemt’. Voor De Nieuwe Kerk zal hij een installatie maken en een performance met o.a. religieuze vertegenwoordigers.  In zekere zin een verlaat antwoord van de kunst, zolang geweerd in de kerk.

 

     http://forumkatholiciteit.nl/wp-content/uploads/2012/08/wereldraad.jpg     

Twee allereerste schetsen voor een meterslange tafel met 95 eieren, 5000 meter wit garen, van Joseph Semah en de historische foto van de Wereldraad van Kerken in De Nieuwe Kerk 1948.Datum: Reis in de Tijd met Joseph Semah: 14 juli - zondag 27 augustus 2017. 

RondetafelgesprekVoorafgaand aan de opening organiseert Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten i.s.m. De Nieuwe Kerk een rondetafelgesprek over de invloed van Luther op de kunsten. Hoe hebben zijn ideeën en teksten een rol gespeeld in zijn tijd, de voor- en naoorlogse samenleving en nu? Religieuze vertegenwoordigers, kunstenaars, schrijvers en wetenschappers reflecteren onder leiding van Emile Schrijver (algemeen directeur Joods Historisch Museum) op 500 jaar reformatie en voegen hun visie toe aan het publieke discours. De deelnemers zijn o.a. Dr. Margriet Schavemaker (Stedelijk Museum), Prof. Dr. Maarten Doorman (bijzonder hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur, VU), Govert Jan Bach (schrijver over grensverleggers Luther en Bach) en Prof. dr. Matthias Smalbrugge (bijzonder hoogleraar Europese cultuur Christendom), Dr. Andreas Wöhle (Lutherse Kerk Amsterdam), drs. Rick Vercauteren (conservator Stedelijke Kunstcollectie, Venlo), Prof.dr. Irene Zwiep (hoogleraar Hebreeuws en joodse studies, UvA) en Erica Meijers (Bureau Helling).

 

Afbeeldingsresultaat voor emile schrijverAfbeeldingsresultaat voor margriet schavemaker stedelijk museumAfbeeldingsresultaat voor maarten doormanGovert%20Jan%20BachAfbeeldingsresultaat voor prof. dr. Matthias SmalbruggeAfbeeldingsresultaat voor rick vercauteren

Datum: 22 juni 2017

Joods Historisch Museum

In het Joods Historisch Museum worden kunstwerken van Joseph Semah getoond uit de serie en wordt een Gallery-talk georganiseerd.

Datum: oktober-januari  

Het Stedelijk Museum

Voor het Stedelijk Museum zal Joseph Semah reageren op de collectie middels vijf performances, en een gesprek.

Datum: 20, 21, 22 oktober 2017

Goethe-Institut

Vijf geheime installaties en gesprek met Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus, Bremen.

images.jpeg

Datum: 9 november 2017, 20.00 uur  The Guardians of the Door, 1989 Coll.

Stedelijk Museum Amsterdam

Publicatie: ON FRIENDSHIP / (COLLATERAL DAMAGE) II. THE GUARDIANS OF THE DOOR

Ook wordt een publicatie gemaakt, waarvoor een tiental auteurs medewerking heeft toegezegd.

Met teksten van:

 • Joseph Semah, beeldend kunstenaar
 • Dr. Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus in Bremen
 • Prof. Dr. Emile G.L. Schrijver, Algemeen directeur Joods Historisch Museum Amsterdam en Joods Cultureel Kwartier
 • Prof. Mr. Egbert Dommering, emeritus-hoogleraar informatierecht UvA:
 • Prof. Dr. Ton Nijhuis, historicus, politicoloog en filosoof, wetenschappelijk directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam
 • Linda Bouws, stichting Metropool Internationale Kunstprojecten
 • Paul Mosterd, adjunct-directeur De Nieuwe Kerk
 • Prof. dr. F.M. (Maarten) Doorman, Bijzonder Hoogleraar Historische cultuur van Duitsland: Filosofie, kunst en literatuur aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Dr. Margriet Schavemaker, Manager Educatie, Interpretatie en Publicaties Stedelijk Museum Amsterdam
 • Jan Vos, kunstboekhandel
 • LL.B MaLic Felix Rutten
 • Rick Vercauteren, conservator Stedelijke Kunstcollectie Venlo
 • Felix Villanueva, kunst curator

Datum: Verschijnt in het najaar 2017

On Friendship / (Collateral Damage) II – The Guardians of the Door wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Mondriaan Fonds, Haëlla Stichting, de Vrijzinnige Fondsen en Kerk en Wereld.