Felix Meritis Observatorium, Gebouwen

 

DE GEBOUWEN

 

Felix Meritis Observatorium, Achtergrond

Felix Meritis Observatorium, Citaten

Felix Meritis Over Joseph Semah

DE BAZEL

bazel-museumnacht-web

De Bazel – Stadsarchief

De Bazel aan de Vijzelstraat is een indrukwekkend gebouw. Net zoals het Koninklijk Paleis op de Dam, het Rijksmuseum en het Scheepvaarthuis is het vanuit de lucht goed herkenbaar. De Bazel, vernoemd naar haar architect K.P.C. de Bazel (1869-1923), is gebouwd tussen 1919 en 1926 voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), de latere ABN AMRO. In maart 1991 kreeg het gebouw de status van rijksmonument. Het geldt als hoogtepunt in het oeuvre van K.P.C. de Bazel.

In gebouw De Bazel huist momenteel het Stadsarchief van de stad Amsterdam met vijfendertig kilometer archieven, een historisch-topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.

stippellijn-fm

HET HOOFDBUREAU VAN POLITIE AMSTERDAM

hoofdbureau-van-politie-ams

Het Hoofdbureau van Politie Amsterdam

In de 17e eeuw werd Amsterdam omringd door een vijf meter hoge muur, met 26 ‘bolwerken’: vijfhoekige uitbouwen waarop kanonnen stonden ter bescherming van de stad. Op de plek waar ooit de stadsmuur tussen de bolwerken Osdorp en Nieuwkerk stond, op de hoek Elandsgracht/Marnixstraat, staat sinds 1941 het Hoofdbureau van de Politie van Amsterdam. Het is gebouwd in een zakelijke stijl die zich kenmerkt door eenvoud en een balans tussen massa, ruimte en lichtval – in de vorm moest de functie van het gebouw tot uiting komen.

stippellijn-fm

DE INDUSTRIEELE GROOTE CLUB 

Industrieele-Grote-Club---k

Industria – De Industrieele Groote Club

De vereniging De Industrieele Groote Club (IGC) is gevestigd in het monumentale pand ‘Industria’ aan de Dam. Dit gebouw is ontworpen door architect Foeke Kuipers in 1912. Het originele interieur draagt bij aan de exclusieve, grootstedelijke sfeer. De Industrieele Groote Club was oorspronkelijk een centrum voor de in opkomst zijnde Nederlandse industrie en handel, een nationale vereniging met als vestigingsplaats Amsterdam. De oprichters waren grootindustriëlen en overige ondernemers in het bedrijfsleven vanuit heel Nederland.

De Industrieele Groote Club is nog steeds een actieve businessclub en sociëteit, waar leden zich met elkaar en met hun gasten kunnen ontspannen en vermaken. Het biedt daarnaast een intiem netwerk van gelijkgestemden uit de zakenwereld en andere maatschappelijke geledingen.

stippellijn-fm

HET MAAGDENHUIS

3965-gebouwen-maagdenhuis-w

Het Maagdenhuis

Het Maagdenhuis kreeg landelijke bekendheid door de studentenbezetting in 1969 en is nog altijd een icoon midden in de stad – een herkenbaar en bijzonder pand, met een historische uitstraling die past bij de in 1632 opgerichte Universiteit van Amsterdam.

Het gebouw, ontworpen door stadsbouwmeester Abraham van der Hart, stamt uit 1787. Het werd oorspronkelijk gebouwd als weeshuis voor katholieke meisjes, maar in de loop van de negentiende eeuw daalde het aantal meisjes, werd de toegang gesloten voor bezoekers en veranderde het Maagdenhuis steeds meer in een gesloten burcht. In 1957 werd het Maagdenhuis gekocht door de Nationale Handelsbank N.V. en verbouwd tot kantoor. Kort daarna, in 1962, werd het in gebruik genomen door de Universiteit van Amsterdam.

Het Maagdenhuis is het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, de twee grootste kennisinstellingen van de stad. Het College van Bestuur van de UvA en HvA en verschillende ondersteunende diensten zijn hier gevestigd.

stippellijn-fm

DE NEDERLANDSCHE BANK

Bank-in-stad-web

De Nederlandsche Bank

Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) ligt op een terrein dat wordt omgeven door het Westeinde, Oosteinde, Frederiksplein en de Singelgracht. Het gebouw is een ontwerp uit 1960 van architect Marius Duintjer en kwam tot stand in de jaren 1961-1967.

Nog vóór de eerste paal de grond in werd gedreven was het gebouw aan het Frederiksplein al zwaar omstreden. Dat lag niet alleen aan de modernistisch-zakelijke stijl en de schaalgrootte, die sterk uit de toon viel bij de laagbouw van de historische Amsterdamse binnenstad. De bank kwam op de plek waar het Paleis voor Volksvlijt stond dat, in 1929 afbrandde.

stippellijn-fm

DE PIRAMIDES

Piramides-j.-vGalenstr.web2

De Piramides

In het stadsdeel Westerpark, op het noordelijk deel van het Marcanti-eiland, staat het unieke appartementencomplex De Piramides. Het driehoekige Marcanti-schiereiland was een uitloper van de industrie- en handelsstrook in Amsterdam-West en werd gebruikt als opslagplaats en kermisterrein. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw is het eiland naar een stedenbouwkundig plan van architect Sier van Rhijn bebouwd met driehonderd laagbouwwoningen. Twee decennia later is het gebied afgemaakt met een woongebouw, een schoolgebouw en een openbaar plein op een parkeerkelder.

Het bakstenen bouwwerk bestaat uit twee in elkaar geschoven ‘piramides’, driehoekige torens van elk 55 meter hoog. De twee piramides vormen een aaneengesloten bouwwerk tot de elfde etage, waar het gebouw zich opsplitst in twee aparte torens. De piramidevormen zijn geïnspireerd op de vorm van het Marcanti-schiereiland.

stippellijn-fm

DE STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM

Stadsschouwburg-Adam-foto-F

De Stadsschouwburg Amsterdam

De Stadsschouwburg Amsterdam is gelegen in het hart van Amsterdam, op het Leidseplein. Het theater werd in 1894 gebouwd voor de notabelen. De ruime gangen en foyers waren bedoeld om rond te lopen en elkaar te ontmoeten. Voor de gewone burgers had het theater een zij-ingang. Zij gingen naar hun zitplaats via een wenteltrap en smalle gangen.

De Stadsschouwburg heeft twee zalen: de Grote Zaal en de nieuwe Rabozaal. De monumentale Grote Zaal is gebouwd in barokstijl en is rijkelijk versierd met beeldhouwwerken, ornamenten en kroonluchters. Op de rand van het eerste balkon staan de namen van grote toneelschrijvers. De zaal is gebouwd in de vorm van een hoefijzer, in de zogenaamde ‘hoftheaterstijl’.

stippellijn-fm

DE VONDELKERK

vondelkerk

De Vondelkerk

De kerk van het Heilig Hart van Jezus, beter bekend als de Vondelkerk, is een hoogtepunt in de kerkarchitectuur van P.J.H. Cuypers (1827-1921). Cuypers heeft de Vondelkerk ontworpen naar middeleeuws voorbeeld, maar gebruikgemaakt van moderne technieken, zoals stalen constructies voor de toren. Karakteristiek is de opbouw in gekleurd baksteen metselwerk, voornamelijk donker- en lichtrood voor de pijlers.

‘Een toren moet hoog zijn, een lage toren is een onding’, was een bekende uitspraak van Cuypers. Bij een grote brand in 1904 ging de oorspronkelijke vijftig meter hoge toren verloren. Door een ingenieuze constructie met een stalen ring waarop de toren rustte, bleef de kerk gespaard. De herbouw van de toren gebeurde naar een ontwerp van zoon Joseph Cuypers en werd, net als de bouw van de kerk enkele decennia eerder, mogelijk gemaakt dankzij vele giften (ook van niet-katholieken).

In 1977 verloor de kerk haar religieuze functie. Sinds 1985 is het eigendom van Stadsherstel Amsterdam en wordt de Vondelkerk verhuurd aan diverse organisaties.

stippellijn-fm

DE WESTERKERK

Westerkerk-web2

De Westerkerk

De Westerkerk is door Hendrick de Keyser ontworpen en in opdracht van het Amsterdamse stadsbestuur tussen 1620 en 1631 gebouwd. Het gebouw was de grootste kerk die in Amsterdam als protestantse kerk werd gebouwd. De Westerkerk is gebouwd in Hollandse renaissancestijl en heeft de vorm van een dubbelkruis. Het gebouw is rechthoekig: 48 meter lang, 28 meter breed en 27,5 meter hoog tot het houten tongewelf in het middenschip. Opvallend aan de kerk is het heldere, ongetemperde zonlicht, dat door 36 grote vensters van alle kanten naar binnen valt.

De Westerkerk is niet de enige grote, monumentale kerk in Nederland, maar wel een van de weinige die haar oorspronkelijke functie behouden heeft: het bieden van onderdak aan een kerkelijke gemeente.

stippellijn-fm

WORLD TRADE CENTRE AMSTERDAM

wtc-algweb

World Trade Centre Amsterdam

Gelegen in het centrum van de Amsterdamse Zuidas, bevindt zich sinds 1985 het World Trade Center (WTC) Amsterdam. In 2002 onderging het gebouw een omvangrijke renovatie. De torens werden in zijn geheel gestript en opnieuw bekleed met glas en andere materialen. In de zomer van 2004 was het hele WTC, waaronder een nieuwbouwgedeelte van 40.000 m², klaar en geopend voor de gebruikers.

Het grootste onderdeel van de nieuwbouw is de H-toren. De H-toren heeft 27 verdiepingen met kantoorfaciliteiten. Het is (net als het ABN AMRO-hoofdkantoor) 105 meter hoog en maakt daarmee aanspraak op de kwalificatie ‘hoogste gebouw op de Zuidas’. Hiermee staat de toren ook in de top tien van hoogste gebouwen in Amsterdam.

WTC Amsterdam is een dynamische commerciële ‘wereldstad’, bevolkt door zo’n driehonderd bedrijven, die veelal internationaal georiënteerd zijn.

stippellijn-fm

AMSTERDAM MUSEUM

fotos amsterdammuseum_web (2)

Het Amsterdam Museum vertelt het verhaal van de stad Amsterdam. U vindt in dit museum meer dan 1000 jaar geschiedenis, in kunstwerken, films en historische voorwerpen.

Dit gebouwencomplex tussen de http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalverstraat">Kalverstraat en de http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwezijds_Voorburgwal_%28Amsterdam%29">Nieuwezijds Voorburgwal was in de middeleeuwen het Sint-Luciënklooster. Van 1579 tot 1960 was het gebouw het Burgerweeshuis van de stad. In de kinderafdeling van het museum, Het Kleine Weeshuis, staat u even in de schoenen van een Amsterdams weeskind in de 17de eeuw.

Het Amsterdam Museum richtte bij het thema ‘kunst & cultuur’ een ruimte voor Felix Meritis in, waar bijzondere aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de emanciperende burgerij. Vanuit deze vooruitstrevende burgerij kwamen onder meer de veertig oprichters van Felix Meritis voort. Binnen deze opstelling is de naam van het genootschap in neonletters bevestigd.

stippellijn-fm

FELIX MERITIS

felix-meritis-vooraanzicht

De oprichters van Felix Meritis, gegoede burgers uit Amsterdam, lieten het statige pand aan de Keizersgracht 324 bouwen. De architect was Jacob Otten Husly. Hij liet het gebouw werd geheel opgetrokken in neoclassicistische stijl, karakteristiek voor de Verlichtingstijd.In het gebouw van Felix Meritis, dat lange tijd Shaffytheater heette, is een hommage aan Ramses Shaffy te zien in de neonletters Hoog Sammy, kijk omhoog, Sammy, uit het lied Sammy (1966).

Het huidige Felix Meritis, het huis van de burger, bouwt voort op de idealen van de oprichters en de Verlichting. Hier zijn kunst, cultuur, wetenschap, politiek, educatie en bedrijfsleven zaken van alledag en staat vrije ideeënuitwisseling hoog in het vaandel.

stippellijn-fm